Bewindvoering

Bewindvoering is een maatregel die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen hebben met het voeren van hun financiële administratie. In het geval van bewindvoering wordt uw vermogen beheerd en beschermd door de Bewindvoerder, dit wordt door de rechter ingesteld. De hoofdtaak van de bewindvoerder is om alles wat onder het bewind valt goed te beheren. Een verzoek tot onderbewindstelling kunt u zelf aanvragen of dit kan gedaan worden door een familielid of een verzorgende instantie. De kantonrechter zal hierna een bewindvoerder benoemen.  

Wanneer De Eem Bewindvoering is benoemd tot de bewindvoerder, maken wij een boedelbeschrijving en stellen wij een budgetplan op en nemen we alle verantwoordelijkheden mbt de financiën op ons. Wij zullen de vaste lasten tijdig betalen, vragen toeslagen aan indien u hiervoor in aanmerking komt, maken reserveringen voor onvoorziene uitgaven en zorgen voor de belastingaangifte. Wij zullen de financiën stabiliseren en, indien van toepassing, ook de schuldenlast inventariseren. De Eem Bewindvoering zal bij een hoge schuldenlast samen met u kijken naar de mogelijkheden voor verdere schuldhulpverlening. U krijgt uw eigen inloggegevens zodat u op elk gewenst moment kunt inkijken in uw financiële gegevens. Daarnaast zal er regelmatig contact zijn en heeft De Eem Bewindvoering vaste contactmomenten zodat wij bereikbaar voor u zijn wanneer u vragen heeft.    

De rechter houdt toezicht en controleert de bewindvoerder.             

Wij zullen samen werken aan rust, zelfvertrouwen en uiteindelijke zelfredzaamheid.