Budgetbeheer

Wat is budgetbeheer?
Heeft u moeite om met geld om te gaan? Of wordt het beheren van uw eigen financiën te complex? Dan is budgetbeheer misschien een uitkomst voor u. Budgetbeheer kan worden ingezet om schulden te voorkomen, om schulden aan te pakken en/of om weer rust te krijgen in uw situatie. Door budgetbeheer kun u weer grip krijgen op uw financiën.

Hoe werkt budgetbeheer?
U kunt u aanmelden voor budgetbeheer via het aanmeldformulier onder "formulieren". Wij zullen daarna contact met u opnemen en plannen een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Naar aanleiding van het aanmeldformulier en het gesprek wordt er een budgetplan opgesteld en een overeenkomst getekend. Er zal een beheerrekening op uw naam worden geopend waar uw inkomsten op gestort wordt. Welke uitgaven van de beheerrekening worden betaald hangt af van de vorm van budgetbeheer. U heeft ten alle tijden inzage in uw dossier en beheerrekening

Vormen van budgetbeheer?
Budgetbeheer is op vrijwillige basis. In welke mate uw financiën wordt beheert ligt aan uw wensen. Er zijn bij De Eem Bewindvoering 3 vormen van budgetbeheer

Budgetbeheer basis
Bij dit pakket wordt alleen de basis vaste lasten (o.a. woon en zorgkosten) betaald via de beheerrekening. Er worden geen reserveringen gemaakt voor jaarlijkse kosten zoals gemeentelijke belastingen. U beheert zelf het overige geld.

Budgetbeheer Extra
Bij budgetbeheer extra worden alle vaste lasten betaald via de beheerrekening. Er worden 3 reserveringen gedaan voor jaarafrekeningen zoals gemeentelijke belastingen of onvoorziene uitgaven. Het overige geld beheert u zelf.

Budgetbeheer Totaal
Bij dit pakket wordt uw volledige financiën bij ons beheert. Alle vaste lasten worden betaald, reserveringen worden gemaakt, eventuele schulden worden in kaart gebracht en betrokken instanties worden aangeschreven. U krijgt wekelijks leefgeld overgemaakt naar uw eigen rekening.